Chuyển Bến

Tác giả: Từ Linh & Đoàn Chuẩn; Từ Linh

Ca sỹ thể hiện: Lê Phúc; Trần Cao

CHUYỂN BẾN. Nhạc:Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Ca sỹ trình bày: Lê Phúc. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím. Và mây bay theo nhau về bến. Thuyền cắm tay sào từ cuối thu. Ngoài kia sông nước như đón chờ. Thuyền ơi sao mê.

Dang Dở

Tác giả: Đoàn Chuẩn; Từ Linh

Ca sỹ thể hiện: Nhật Trường

Gió bay từ muôn phía. Tới đây ngập hồn em. Rồi tình lên chơi vơi. Thuyền anh một lá ra khơi. Về em phong kín mây trời. Đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai. Mộng nữa cũng là không. Ta quen nhau mùa thu. Ta thương nhau mùa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn; Từ Linh