Thu Quyến Rũ

Tác giả: Đoàn Chuẩn; Từ Linh

Thu Quyến Rũ. Sáng tác: Đoàn Chuẩn; Từ Linh. Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ. Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa. Bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu. Dìu thế nhân dần vào chốn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn; Từ Linh