Khúc Ca Giã Bạn

Tác giả: An Ninh

Tiếng gà gáy ,mảnh trăng nghiêng. Lời đối lời nên duyên phường vải. Hội còn vui bạn mình ơi ở lại. Đừng trách chi con gà gáy vô tình. Về miền ví giặm nhớ không anh. Về miền ví giặm anh hát cùng em. Dệt tình ta trong tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ An Ninh