Bức Tranh Hạnh Phúc

Tác giả: Samuel Pan

Ca sỹ thể hiện: Y Jalin

Có gì đẹp hơn khi tình yêu ở trong tình Ngài. Có gì đẹp hơn khi tình yêu có chung niềm tin. Bao lần đứng ngóng và chờ mong tin vui cuộc đời. Nay được thương xót, được tìm đến với người yêu thương. Có gì đẹp hơn khi.

Giesu Dang Phuc Sinh

Tác giả: Samuel Pan

Ca sỹ thể hiện: Phạm Đình Thái Ngân; Trương Kiều Diễm

1. Bầu trời u ám, mây mờ giăng khắp mọi nơi. Người người xa lánh, nhìn Giê-xu trên thập giá. Ngài đã chết ôi trong đớn đau vô cùng. Từ hông Chúa, huyết đổ tuôn tràn. Giờ còn đâu nữa, hy vọng xưa khuất xa rồi. Từ mộ phần.

Jesus Đấng Phục Sinh

Tác giả: Samuel Pan

Ca sỹ thể hiện: Phạm Đình Thái Ngân; Trương Kiều Diễm

1. Bầu trời u ám, mây mờ giăng khắp mọi nơi. Người người xa lánh, nhìn Giê-xu trên thập giá. Ngài đã chết ôi trong đớn đau vô cùng. Từ hông Chúa, huyết đổ tuôn tràn. Giờ còn đâu nữa, hy vọng xưa khuất xa rồi. Từ mộ phần.

Tình Người Trong Tay Cha

Tác giả: Samuel Pan

Ca sỹ thể hiện: Trương Kiều Diễm; Issac Thái

Ngay trong giây phút này. Chúng ta không còn đi một mình. Từ đây những tháng ngày. Bước chung đường cùng nhau song đôi. Cùng thề ước trước Chúa yêu thương rằng. Nguyện trọn đời luôn mãi bên nhau. Nay trên mọi nẻo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Samuel Pan