Ừ Thì Thôi

Tác giả: Thái Uy

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh

Đêm dài quá dài giấc ngủ chờ ai? Mà sao không đến cứ đong đưa hoài trên ngọn tình cay. Giấc ngủ khóc tình, khóc một niềm tin. Khóc rồi lặng thinh, lặng thinh một mình, một mình mình thôi. Ừ thì thôi! Về lại đời tôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái Uy