Lấy Chồng Lính Chiến

Tác giả: Nguyễn Thị Phượng Châu

Ca sỹ thể hiện: Thúy Hà; Thanh Tuyền

Thư này chị viết cho em. Từ ngày đi lấy chồng. Nghe thương nhớ ngập lòng. Quê mình giờ chị xa. Chắc là em buồn lắm. Thương những ngày vui qua. Ở đây đồn anh đóng trên đồi biên giới. Đất đỏ với lá rừng xanh. Nhiều đêm nghe.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thị Phượng Châu