Bóng Dáng Nụ Cười (The Shadow Of Your Smile)

Tác giả: Nhạc Ngoại: Johnny Mandel [Lời Việt: Lời: Paul Francis Webster & Dịch: Phú Quang]

Dù cho tình yêu ấy giờ…đã xa xôi rồi, nụ cười yêu thương vẫn còn bên đời lặng lẽ. Lúc đôi ta gặp nhau trong chiều tuyết rơi, mãi in trong lòng em nụ cười khó quên. Và từng đêm em nhớ hoài …bóng ai xa vời, dù tình yêu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Ngoại: Johnny Mandel