Hết Giờ Học Cuối

Tác giả: Juyy Otit

Hết Giờ Học Cuối - Juyy Otit. Sáng tác: Juyy Otit. Gió đã đến mang tiếng ve ngân dài, mà sao trong tim lại thấy bồi hồi. Tìm ở nơi đâu, tìm lại ở nơi đâu. Và trao cho nhau một chút kỉ niệm xưa. Đã kết thúc những giờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Juyy Otit