Duyên Tình

Tác giả: Y Vân & Xuân Tiên

Biết nhau, giữa độ trăng tròn. Nhớ nhau dưới biển , mà trên non, ơ vẩn tìm. Ơi, thương nhau thì mâm, bánh buồng cau. Cũng nên duyên, Ừ ừ Duyên. Biết nhau, lúc gặp bên đường. Mển nhau ngay thật, mà yêu thương, ơ sớm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Y Vân & Xuân Tiên