Bất Ngờ

Tác giả: Giao Tiên Và Đăng Lộc

Bất ngờ giữa cuộc bể dâu. Bất ngờ thề nguyện thương nhau một đời. Nếu đã không yêu thì thôi. Mà đã yêu rồi hãy đẹp như tranh. Bên hồ ngọn liễu buông mành. Bất ngờ hứng gió ru tình phiêu diêu. Mây bay xuống phố giữa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên Và Đăng Lộc