Bến Xưa

Tác giả: Nhạc Ngoại

1. Thời gian qua rất mau nơi bến xưa con thuyền im vắng. Chờ người đi đã xa bao tháng năm mong người quay về. Thôi ngóng chông chờ mong, mùa đông sang lá rơi dòng sông. Từng đêm vắng âm thầm, ôm giấc mơ nhớ anh lòng đau.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Ngoại