Chào Xuân

Tác giả: Nguyễn Chí Hiệp

Xuôi ngược. Xuân chào đón lại tìm vui thú. Sớm nắng ngàn hoa thăm viếng người. Vầng trắng mây về đường nhẹ gió. Bóng xanh trời khuất ngõ đông người. Âm vang tiếng hát ai mừng chúc. Vọng khẽ đàn reo phím lả lơi. Gần lại.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Chí Hiệp