You & Me

Tác giả: Chưa Biết
You know I gotcha
Ain't nobody got you like that
Ain't nobody gon' have your back
Like the way I do
You love it, just say you do
You know you got me
Everything you do, everything you did
Everything I wish I was with
Makes me feel alright
I'm just saying, so
I really like it
Nothing in the world can make me feel
The way you do the things you do
I really like it
Nothing in the world can make me feel
The way you do the things you do
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
Look at you, now look at me
How you ever
Evеr gonna find someone like this
Look at you, now look at mе
How you ever
Ever gonna find someone like this
You're the reason my heart skips, drops
Just a little touch, my world stops
Finally, I know that you're mine
I don't wanna fall
Don't wanna play
This game of love, oh-eh-oh
There's nowhere to hide
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
Look at you, now look at me
How you ever
Ever gonna find someone like this
Look at you, now look at me
How you ever
Ever gonna find someone like this
Ever, ever gonna find someone like this
Someone like this
I don't care 'bout your first love
This should be your last one
Looking like your love is won
You look better on me that's fashion
Vogue walk, kill shots, lights, camera, action
Never been in love
Or never love me now, eh
Never tell him, better tell him
Better not change
I love you, I love me
And my way
Which one I love better
Better off not saying

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 92 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4