Ở Trường Cô Dạy Em Thế

Tác giả: Nhạc Nga - Lời Việt: Phạm Tuyên

Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng. Ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học phép tính biết cách nhân chia. Chẳng đánh mắng những bé em thơ. Điều hay ấy chính cô dạy em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Nga - Lời Việt: Phạm Tuyên