Thương Hoài Người Xa

Tác giả: Đoàn Bá Lam

1- Em đã xa rồi. còn tôi ở, đây. Ghi dấu vào tim, câu chuyện tình này. Ngày nào ta cùng chung bước. Yêu em, tôi thầm mơ ước. Mãi bên người, xây mộng dài lâu…. 2- Em bước qua cầu, đếm sầu tình tôi. Buồn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bá Lam