Bến Đò Năm Xưa

Tác giả: Ngô Quốc Linh

Ca sỹ thể hiện: Lê Sang

Tôi lang thang bến sông. Đi tìm nơi chốn cũ. Em gái đưa đò. Bây giờ em nhớ tôi không? Ngày mà em tiễn đưa. Tôi qua sông qua mấy con đò. Hoa tím lục bình. Anh hái tặng em nhớ không? Trên con sông nước xanh. Nghe từng cơn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Quốc Linh