You Only Love Me

Tác giả: Chưa Biết
Reaches me. You only love me when the night is over. No one to hold you. You only love, you only love. You only love me when the.. You only love me when the.. You only love me when the.. You only love me when the.. You only love me when the.. I can't believe you're looking at me the way I look at you. Cause no one's ever loved me like the way that you do. I've been messed up a thousand times but you make it right. And even on my darkest day you show me the light. I try, I try and I try to tell myself it's alright. Cause I'm terrified. You only love me when the.. Whiskey's pouring, pouring in the morning. You only love, you only love. You only love me when the night is over. No one to hold you. You only love, you only love. You only love me when the.. You only love me when the.. You only love me when the.. You only love me when the.. Whiskey's pouring, pouring in the morning. You only love, you only love. You only love me when the night is over. No one to hold you. You only love, you only love. You only love me when the.. This is how I am, and this is how you are.
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 154 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4