Tình Mẹ Cửu Long

Tác giả: Nhạc Tùng Châu, lời Vũ Thanh

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung; Hồ Văn Cường

Chín dòng sông một mẹ chung. Quanh năm kéo con nước về. Phù sa tốt tươi đồng xanh. Bốn mùa mưa nắng yên vui. Như vòng tay mẹ bồng con. Ngày đêm chăm bón trẻ thơ. Chắt chiu từng tiếng ru hời. Vui mừng nhìn con lớn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thanh (Lời)