Khúc Hát Mùa Chiêm

Tác giả: Nhạc Hoàng Trọng, lời Hồ Đình Phương

Ca sỹ thể hiện: Sơn Ca; Thanh Huyền; Duy Khánh; Hoàng Oanh; Như Quỳnh; Hương Thủy

Nhạc quê hương đây nhạc quê hương. Lời dân ca chan hòa yêu thương. Ai sống tha phương, lui bước phong sương. Về nghe tình ngát canh trường. Đồng ta xanh, xanh nhờ công anh. Đồng ta thơm, thơm nhờ tay em. Mưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Đình Phương (Lời)