Dẫn Độ Thơ Về Tra Khảo Đêm

Tác giả: HÀ NGUYÊN DU

Dẫn độ thơ về tra khảo đêm. Chiều rơi chiều, đêm tâm sự lá. Trăng giao tình trên những ngọn cao. Chim di buồn nước trời mây lạ. Giấc ngủ khơng trịn, canh cánh đau. Đêm của ai mà xây ước hẹn. Em.

Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet

Tác giả: HÀ NGUYÊN DU

DÒNG CẢM THƠ. ĐÁNH TAN BỜ ALPHABET. A/ âm thịnh. Ẩn ức quanh đời. Ám thị ý hệ. Ấn tượng hốt hoảng. Ánh mắt ...cú vọ. Âm thịnh động nhiễu. Ảo ảnh truy đuổi. Ác mạ kim hoàn. Ai người kinh bang? Anh khàn.

Ví Dầu Tình Ta

Tác giả: HÀ NGUYÊN DU

Ví dầu tình ta. Nến đời hiu hắt canh khuya. Còn nghe hơi thở quanh mùa giá băng. Tôi và tôi chốn cơ man. Buồn nghe họa hót trên giàn dậu thưa. Em cho gì giữa cơn mưa? Mà nghe nặng trút vì chưa muốn tàn! Bước lùi, bại.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ HÀ NGUYÊN DU