Lối Vắng

Tác giả: Nhạc: Bạch Ngọc Long & Lời: Khang Nhii

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Mỹ

Kỷ niệm xưa hằn sâu tim nhỏ. Bước chân buồn lối cỏ thân quen. Lặng nhìn xóm vắng không tên. Dường như chiếc lá rơi trên vũng sầu. Giàn thiên lý nhạt mầu thương nhớ. Đã xa rồi tình lỡ chia.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Khang Nhii