Bài Hát Không Lời Hát

Tác giả: Minh Ca & Nhac Ngoại ( Nga)

Ca sỹ thể hiện: Minh Ca

1. Bài hát không lời hát, đêm không nằm mơ;. Mọi chuyện đúng thời gian, - mùa Đông, mùa Xuân;. Mỗi ngôi sao, - một miếng trời đêm;. Mỗi đại dương, - một ngụm mưa rào. Mỗi trái táo trên cây, - một chỗ rụng xuống;. Mỗi tên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhac Ngoại ( Nga)