Tell Me Why

Tác giả: CM1X & Đinh Trang

Ca sỹ thể hiện: CM1X; Đinh Trang

Nếu biết trước bên nhau là mình sai. Thì em đã không. Những cay đắng dối gian này anh trao. Giờ là vết thương. Đã nói tiếng yêu nhau. Vậy mà sao giờ thành số không. Cứ vậy đi, người đến rồi đi. Và khi lời nói tan biến như.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đinh Trang