Để Mị Nói Cho Mà Nghe

Tác giả: Hoàng Thuỳ Linh

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Thuỳ Linh

Để Mị nói cho mà nghe. Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha xót mẹ. Thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để Mị nói cho mà nghe. Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ. Xuân đương tới rồi. Nên Mị cũng muốn đi chơi. Này là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thuỳ Linh