Đợi Em Đợi Đến Hoa Cũng Tàn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện ( Lời ) & NhacNgoai

Ca sỹ thể hiện: Hà Nhi; Hà Anh Tuấn

Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay. Còn lại gì người ơi khi mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì bên anh đây giờ người đã xa thật rồi. Nếu mai này đời ta lại không có nhau xa nhau thật.