Cao Nguyên Đá 1

Tác giả: Trần Tiến & Trần Thắng & Trần Tuấn Long

Ca sỹ thể hiện: Ngũ Cung

Trên cao nguyên xanh núi đá nhấp nhô. Kiếm sắc như giăng thành. Trên cao nguyên mênh mang ngọn gió hú hoang. Lao nhanh như đàn ngựa, đàn ngựa rừng. Dòng sông quanh co bé như dây mong manh quá. Dòng nước long lanh trôi bao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tuấn Long