Khắc Ghi

Tác giả: Chu Công Cương

Ca sỹ thể hiện: Quỳnh Chi; Mắt Ngọc

Giọt sương rơi, những cánh hồng nở xinh. Hoa tươi thắm chúng em dâng tặng thầy. Cành hồng xinh trên tay chúng em. Đến dâng lên thầy trọn niềm mến yêu. Làm sao em quên công ơn của thầy. Trang giáo án nét phấn trên bảng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chu Công Cương