Khúc Hát Sông Lam

Tác giả: Sakya Sông Lam

Khúc hát ngày xưa ngẫm chạnh lòng. Như đời khi đục có khi trong. Trần ai biến chuyển vinh rồi nhục. Cõi tạm cuồng xoay xám lại hồng. Bởi phận cơ hàn đeo đuổi bám. Nên lời phẫn uất nặng nề đong. Ngàn đêm khắc khoải tình sa.

Thấy Phật

Tác giả: Sakya Sông Lam

Lênh đênh tìm đạo bốn phương. Gặp người có mắt chỉ đường cho đi. THẤY PHẬT. Tìm bến giác, bỏ dòng mê. Bến giác lênh đênh chốn nọ hề? Khật khưỡng chân trần, tâm há nản. Rì rào gió lộng, trí thầm mê. Đường xa khó đến nào.

Thư Gửi Mẹ

Tác giả: Sakya Sông Lam

(Tặng những người bạn tù). Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi. Ngồi đây con tỏ ngàn lời ăn năn. Xưa nào phải cảnh khó khăn. Nhưng con lại kẻ siêng ăn nhác làm. Thấy của lạ, trỗi lòng tham. Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần. Cứ như.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Sakya Sông Lam