Trường Chinh Ca

Tác giả: Quang Thọ

Ca sỹ thể hiện: Quang Thọ

Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới. Ngoài trống vắng mà thôi. Thuỵ ơi và tình ơi. Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm. Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quang Thọ