Nếu Có Một Ngày

Tác giả: Kim Kim

Ca sỹ thể hiện: Hương Ly

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười. Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi. Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người. Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người. Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kim Kim