Em Ở Nơi Mô

Tác giả: Võ Đông Điên

Ca sỹ thể hiện: Lê Tuấn Anh

Em ở nơi mô, Em ở nơi mô. Tiểu đội đã về xếp hàng ngang một. Em ở nơi mô, Em ở nơi mô không về tập hợp. Chín bạn quây quần đủ hết em ơi. Cúc ơi em ở nơi mô. Đã mấy bữa ni bới tìm vạt cuốc. Đất sâu bao nhiêu bọn anh không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Đông Điên