Có Duyên Không Nợ

Tác giả: NB3 Hoài Bảo

Ca sỹ thể hiện: NB3 Hoài Bảo

Một người đứng từ xa chờ em về. Một người nuốt nước mắt từng đêm. Từng làn tóc bờ môi em vẫn còn. Chỉ có lòng người là đổi thay. Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoà. Đoạn đường vắng còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chứa.

Có Duyên Không Nợ

Tác giả: NB3 Hoài Bảo

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Minh

Một người đứng từ xa chờ em về. Một người nuốt nước mắt từng đêm. Từng làn tóc bờ môi em vẫn còn. Chỉ có lòng người là đổi thay. Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoà. Đoạn đường vắng còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chứa.

Sợ Lắm 2

Tác giả: NB3 Hoài Bảo

Ca sỹ thể hiện: NB3 Hoài Bảo

Từng đêm nước mắt lăn dài. Nghe sao con tim thật buồn. Chìm đắm vào những men say. Anh tìm về ai. Nồng ấm chỉ mới hôm qua. Hôm nay ta thành người lạ. Có phải là em đã yêu thêm. Một người mới. Tỉnh giấc giữa cơn mơ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ NB3 Hoài Bảo