Đừng Có Lo

Tác giả: Masta & Zugi & Trippy

Ca sỹ thể hiện: Masta Trippy; Zug

Bài hát: Đừng Có Lo - Masta Trippy, Zugi. Zugi Zugi. Trippy Trippy. PateGanZ. Đừng có lo bạn nhớ. Mãi luôn vui bạn nhớ. Đừng có lo x3.14. Anh em nhắc là đừng có lo. Chuyện gì thì cũng mặc kệ nó. Cuộc đời nào cũng có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trippy