I'm The One

Tác giả: Jason Boyd & Quavious Marshall & Lil Wayne

Ca sỹ thể hiện: Lil Wayne; Justin Bieber; DJ Khaled; Quavo; Chance The Rapper

We The Best Music. Another one! DJ Khaled. Yeah, you're lookin' at the truth. The money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early mornin' in the.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lil Wayne