Hai Mươi Năm Tình Đầu

Tác giả: HỮU KHƯƠNG

Đừng hỏi vì sao hai đứa mình chia tay. Em vương tội chi, anh nào lỗi lầm gì. Mà sao, tình mình chia hai lối. Đường yêu, tình sao chóng vội. Khi dấu yêu còn đây, nhung nhớ vẫn đong đầy. Cớ sao đôi mình, tình lạc mất vòng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ HỮU KHƯƠNG