Về Bên Anh Nhé

Tác giả: Hồng Quân

Ca sỹ thể hiện: Bằng Kiều

Về bên anh nhé có muôn hoa trên đường ta. Về bên anh nhé có yêu thương bên mái nhà. Mỗi ngày trôi qua sẽ chẳng mang buồn lo. Chẳng tìm đâu xa vì có anh ở đó. Dẫu mưa nắng hao gầy. Lòng này vẫn thương em mãi đong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Quân