Cần Thơ Tình Nghĩa Dạt Dào

Tác giả: Trương Nam Chi

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Gin

Hò ơ Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Lý sâm thươmg. Câu hát em trao anh về Cần Thơ, Cần Thơ đổi mới. Yêu biết bao đêm Trăng, ta cùng nhau hò hẹn nên duyên. Rồi đôi mình xa nhau vầng Trăng xưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trương Nam Chi