Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Tác giả: Lm Vũ Đức Hiệp

Ca sỹ thể hiện: Phan Đình Tùng

1. Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm Vũ Đức Hiệp