Crush

Tác giả: WN

Ca sỹ thể hiện: WN; Vani; An An

Giờ này mặt trời của em đã là ai. Vì giờ này trong trái tim em là anh. Và rồi người có thấy không. You are tired. Sao cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí em. Kể từ ngày anh đến đây tim em vụn vỡ. Chợt nhìu lần ôm lấy anh tỉnh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ WN