Rượu Sầu Tương Tư

Tác giả: Trương Ngôn

Ca sỹ thể hiện: Trương Ngôn

Yêu thương bao năm giờ đây cũng chẳng là gì. Em đã cất bước em cũng chẳng hề nghĩ suy. Bao năm qua đi giờ anh vẫn bước một mình. Nhớ em anh không thể nguôi. Đêm nay cô đơn mình ta với chén rượu nồng. Nhấp hết chén đắng.