Nhân Duyên Ta Như Tách Trà

Tác giả: Trần Việt Dương

Ca sỹ thể hiện: Hamlet Trương

Nước mắt cay sau chia ly. Tóc rối ngang vai rồi đi. Quên đi bao suy nghĩ đêm ngày. Và quên đôi bàn tay ấy. Khép mình vào trong quán vắng. Nhắm mắt trôi theo cà phê đắng. Bao lâu nay em sống thế nào. Anh tiếc bao chiếc hôn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Việt Dương