7 Tỷ Người

Tác giả: Acy Xuân Tài, & Deus

Ca sỹ thể hiện: Acy Xuân Tài; Deus

Thế giới có 7 tỷ người. Sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em ơi. Chờ em tận bao nhiêu mùa bánh chưng rồi. Mà sao anh chưa thấy em hỡi người. (Em ở đâu). Đang ở đâu. (Gấu ơi đang ở đâu). Bắc thang lên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Acy Xuân Tài,