Đào

Tác giả: Hồ Thị Ca

Ca sỹ thể hiện: Tân Nhàn

Đào em dáng trúc cong gầy. Đào em môi đỏ đào liễu. Bao nhiêu năm vừa qua cửa. Nghìn sau em vẫn trúc ngời. Xuân cong cành em đỏ chót. Anh xòe hứng giọt sương rơi. Mây mẩy nụ hàm tiếu phô. Lấp loáng bụi mưa phùn bay. Đào em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Thị Ca