Lại Gần Hôn Anh

Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt, Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Lân Nhã

Lại đây bên anh. Em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh, vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh... Lại đây bên anh. Hãy nói ta luôn yêu nhau tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Ngoại Lời Việt, Phạm Duy