Thuyền Giấy

Tác giả: An Thuyên, Phạm Hổ, & Tuấn Bảo & Đức Tân

Ca sỹ thể hiện: Vũ Thắng Lợi

Bé trên bờ với xuống. Thả con thuyền trắng tinh. Thuyền giấy vừa chạm nước. Đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lênh đênh. Tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua. Là một làng xóm đấy! Bé thích lắm, reo.