Thuyền Giấy

Tác giả: An Thuyên, Phạm Hổ, & Tuấn Bảo & Đức Tân

Ca sỹ thể hiện: Vũ Thắng Lợi

Bé trên bờ với xuống. Thả con thuyền trắng tinh. Thuyền giấy vừa chạm nước. Đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lênh đênh. Tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua. Là một làng xóm đấy! Bé thích lắm, reo.

Ký Ức Bình Yên

Tác giả: Bảo Phúc & Tuấn Bảo

Ca sỹ thể hiện: Bảo Phúc

Cánh rừng gió lay nhớ về quá khứ. Mấy mùa chiến tranh đã qua nơi này. Còn quanh đây bao vết tích vùng đất xưa chiến công oai hùng. Người hôm qua đi chiến đấu đổ máu sương thắm quê hương mình. Cánh rừng rất xanh ngút ngàn.