Thư Gửi Hư Vô

Tác giả: Kyo

Ca sỹ thể hiện: Kyo

Hãy nghĩ lại người ơi hãy. Đừng mãi đắm trong giấc muôn màu. Chốn xa nào vẫn có. Một lòng tin vẫn luôn dõi theo. Luôn chở che mà sao vẫn còn vô tâm quá. Hãy quay về quay về bên vòng tay. Mỗi đêm lạnh giá băng ai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kyo