Nhớ Con

Tác giả: Nhạc Ngô Quang Dũng, thơ Đặng Xuân Đỉnh

Ca sỹ thể hiện: Nam Khánh

Đêm trăng thu qua xóm nhỏ rộn ràng. Nhớ hồi trống ếch khua vang. Cây súng bên vai, nắng mưa bên pháo. Nhớ cầu Phủ Lý, Lai Vu. Nhớ Long Chẹng, Đường Chín, Xám Thông. Con ra đi hẹn ngày về mà sao không về. Tên con cha mẹ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Quang Dũng