Quên Đi Người Ơi

Tác giả: Hoàng Hưng

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Hưng

Dẫu nắng đã tắt. Bao ngày rồi trong trái tim. Đêm nay sao mưa cho lòng. Càng thêm não nề. Đôi chân, lang thang. Trên đường về sao khuất lối. Em có hay chăng lòng tôi?. Vẫn đó những tiếng yêu. Ngày nào ta đã trao. Bao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hưng