Tự Tình Người Ca Sĩ

Tác giả: Lê Tiến Tiền

Chuyện về đời Tôi. Mang số kiếp cầm ca. Để mua vui cho người đời. Chuyện là đời Tôi. Qua bao tháng năm trôi. Buồn vui riêng không nói. Ngày buồn mình thôi. Nghe đắng chát bờ môi. Thương sao kiếp sống nổi trôi. Thói đời bạc.

Vẫn Như Ngày Đầu

Tác giả: Lê Tiến Tiền

Một giấc mơ lại về. Để trái tim não nề. Trong đêm thâu đếm buốt giá. Những ân tình tái tê. Vì cớ sao tình đời. Vội bước đi xa vời. Bao yêu thương thoáng phút chốc. Đã đi cùng xa xôi. Nhiều lần em cố quên. Những tháng.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Tiến Tiền