Tu Không Phải Vì Ta

Tác giả: Nhạc Hoa & Lời Việt: Kim Linh

Dòng đời, trôi đi nhanh quá. Chớp mắt tóc nay đã bạc. Nhìn lại thời gian vừa qua. Ta vẫn chưa thỏa chính mình. Và ngày đêm, cứ vất vả. Cầu tìm ham muốn lợi danh. Bỏ quên dòng Kinh đầy nghĩa. Rồi bao phiền não phủ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời Việt: Kim Linh